Vuoden koira säännöt ja hakuohjeet

VUODEN KOIRA -SÄÄNNÖT ja HAKUOHJEET

Noutajan ja kaikkien sen omistajien tulee olla kirjoilla Kainuussa palkinnonhakuvuonna ja sinä vuonna, jolta palkintoa haetaan. Omistajien tulee olla myös Kainuun Noutajat ry:n jäseniä molempina vuosina.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä palkintoa haetaan, koiran virallinen sekä kutsumanimi, sukupuoli, rekisterinumero, ikä ja omistaja. Liitteenä täytyy olla kopiot näyttely- tai koepöytäkirjoista tai muut asiakirjat, joista käy ilmi, mitä tuloksia/palkintoja kyseinen koira on saanut. Hakemukset viimeistään 10.2.2023 sähköpostilla Hanna-Mari Ruuskaselle: ruuskanen.hannamari@gmail.com Hän kuittaa hakemukset saapuneeksi. Liitä viestiisi suorat linkkitiedot, joista ilmoittamasi tulostiedot ovat todettavissa. Vuoden Koirat palkitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Valiopalkinnot Hanna-Mari Ruuskaselle:  ruuskanen.hannamari@gmail.com  10.2.2023 mennessä.


Vuoden Metsästyskoira

Palkinto annetaan vuoden aikana parhaiten menestyneelle noutajien metsästys-kokeessa (NOME) kilpailleelle koiralle.

NOME-B:

ALO 3 = 1 p. VOI 3 = 8 p.

ALO 2 = 2 p. VOI 2 = 10 p.

ALO 1 = 3 p. VOI 1 = 15 p.

AVO 3 = 4 p.

AVO 2 = 5 p.

AVO 1 = 7 p.

NOME-A ja KV-kokeet:

A3 good = 8 p.

A2 very good = 10 p.

A1 exellent = 15 p.

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta kuluneelta vuodelta. Tasapisteissä ratkaisee 1-tulosten lukumäärä.

Vuoden Mejä-koira

Palkinto jaetaan kalenterivuoden aikana parhaiten menestyneelle metsästyskoirien jäljestämiskokeessa kilpailleelle noutajalle. Tuloksista huomioidaan kaksi (2) parasta pistemäärää (0-50). Avoimessa luokassa tulokset kerrotaan ensin kertoimella 0,7. Tasapisteissä ratkaisevat 1.) kolmannet tulokset, 2.) piirinmestaruuskokeen sijoitukset.

Lisäpisteet (ilman kertoimia):

SM-1 = 15 p SNJ-1 = 6 p

SM-2 = 10 p SNJ-2 = 5 p

SM-3 = 8 p SNJ-3 = 4 p

Rotu-SM-1 = 5 p PM-1 = 4 p

Rotu-SM-2 = 4 p PM-2 = 2 p

Rotu-SM-3 = 3 p PM-3 = 1 p
Vuoden tokokoira

Palkinto jaetaan vuoden aikana parhaiten menestyneelle tottelevaisuuskokeissa kilpailleelle noutajalle. Tuloksista huomioidaan kaksi (2) parasta, kuitenkinvähintään ALO 2.

ALO 2 = 1 p               VOI 3 = 6 p

ALO 1 = 2 p               VOI 2 = 7 p

AVO 3 =3p                VOI 1 = 8 p

AVO 2 = 4 p              EVL 3 = 9 p

AVO 1 = 5 p               EVL 2 = 10 p   

                                  EVL 1 = 11 p


Vuoden Agilitykoira

Palkinto jaetaan vuoden aikana parhaiten menestyneelle Agility-kilpailuissa kilpaileelle noutajalle. Tuloksista huomioidaan kaksi (2) parasta. Pisteiden mennessä tasan, ratkaisevat kolmannet tulokset. 

Pisteytys:

Tulos             1. lk           2. lk         3. lk

0                  10 p           16 p          22 p

0,01-5,99     9 p            15 p          21 p

6-15,99        6 p             9 p           15 p

16-19,99       1 p              3 p           6 p

Vuoden vepe-koira

Palkinto jaetaan vuoden aikana parhaiten menestyneelle vesipelastuskokeissa kilpaileelle noutajalle. Tuloksista huomioidaan kaksi (2) parasta. Pisteiden mennessä tasan, ratkaisevat kolmannet tulokset. 

Pisteytys:

Tulos                 ALO             AVO              VOI

1. (100-90 p)       9 p              16 p                23 p

2. (89-80 p)        6 p              13 p                20 p

3. (79-65/60 p)   3 p              10 p                17 p

SOVE hyväksytty 1 p

Vuoden Näyttelykoira ja näyttelyveteraani

Palkinto jaetaan vuoden aikana parhaiten menestyneelle näyttelyissä kilpailleelle noutajalle. Tuloksista huomioidaan viisi (5) parasta. Pisteisiin lasketaan vain joko RYP- tai BIS-tulos, eli BIS-sijoittuneiden RYP-tulosta ei huomioida. ROP- ja VSP pentujen tuloksia ei huomioida, koska pentuluokka on aina epävirallinen. Pisteiden laskeminen lähtee vasta junioriluokasta eteenpäin. Veteraani-ikäinen noutaja ei voi hakea Vuoden näyttelykoira-titteliä.

KV+Kaikkien rotujen näyttelyt       Ryhmä- ja erikoisnäyttelyt

ROP 10 p                                        9 p

VSP 9 p                                          8 p

PU/PN 2 8 p                                   7 p

PU/PN 3 7 p                                   6 p

PU/PN 4 6 p                                   5 p

CACIB 4 p                                        -

VACA 2 p                                         -

SERT 3 p                                        3 p

VASERT 2 p                                   2 p

ERI 1 p                                            0,5 p

SA 1 p                                            0,5 p

RYP-1 15 p                                      12 p

RYP-2 14 p                                      11 p

RYP-3 13 p                                      10 p

RYP-4 12 p                                      9 p

BIS-1 20 p                                       18 p

BIS-2 19 p                                       17 p

BIS-3 18 p                                       16 p

BIS-4 17 p                                        15 p

Vuoden WT-koira

ALO1 13 p     ALO2 9 p        ALO3 5 p

AVO1 19 p     AVO2 15 p     AVO3 11 p

VOI1 22 p     VOI2 18 p       VOI3 14 p

Lisäpisteet sijoituksista kaikissa luokissa: 1. sija 5 p, 2. sija 3 p, 3.sija 2 p, 4.sija 1 p. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta kuluneelta vuodelta. Tasapisteissä ratkaisee kuudennet jne. tulokset.


Vuoden Tulokas

Vuoden tulokas-palkinto jaetaan lajikohtaisesti,toimikunnan valitsemalle, kokeisiin/näyttelyihin ensimmäistä kauttaan osallistuneelle koiralle. Palkinnon saanut koira on esittänyt lupaavia kykyjä ja taitoja omassa lajissaan. Ilmoita koirasi muualla, kuin yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa saamat tulokset oman lajisi toimikunnan pj:lle määräaikaan mennessä.

Vuoden Rally-tokokoira

Valinnassa huomioidaan neljän (4) parhaan kilpailun tulokset. Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on samat pisteet, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Mikäli koirat kilpailevat samassa luokassa, ratkaistaan paremmuus laskemalla viisi, kuusi jne. parasta tulosta. Mikäli eroa ei silloinkaan tule, ratkaisee paremmuuden ykkössijojen määrä, kakkossijojen määrä jne.

Peruspisteet tuloksittain

ALO-luokka                 AVO-luokka

70-79 3 p.                    70-79 5 p.

80-89 4 p.                    80-89 6 p.

90-99 5 p.                   90-99 7 p.

100 6 p.                       100 8 p.

VOI-luokka                 Mestariluokka

70-79 7 p.                   70-79 9 p.

80-89 8 p.                  80-89 10 p.

90-99 9 p.                  90-99 11 p.

100 10 p.                     100 12 p.

Lisäpisteet

• Sijoituksista kaikissa luokissa:

- 1. sija: 3 p., 2. sija: 2 p., 3. sija: 1 p.

• Tuomarinpalkinto: 1 p.

• Koulutustunnuspisteet:

- RTK1: 1 p., RTK2: 2 p., RTK3: 3 p.

RTK4: 4 p., VALIO: 12 p.

• Piirinmestaruuskilpailut

(vain Mestari-luokka):

- 1.sija: 6 p., 2.sija: 4 p., 3.sija: 2 p.

• SM- kilpailut

- 1. sija: 12 p., 2. sija: 10 p., 3. sija: 8 p.

Muuta

Nämä säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2018 ja niihin voi tehdä muutoksia vain Kainuun Noutajat ry:n johtokunta.